Odborná neurochirurgická konzultácia pre každého, kto ju potrebuje

mar 10, 2023

Zdieľajte toto:

Obrátiť sa na skutočného odborníka z radov neurochirurgov, môže byť pre mnohých pacientov neskutočne prínosné. Potrebujete konzultáciu aj vy?

Odborná neurochirurgická konzultácia od špecialistu môže otvoriť rôzne ďalšie aspekty a spôsoby vašej liečby. V praxi je často veľmi vzácne dostať sa na konzultáciu k odborníkovi. Pacienti často precestujú aj pol Slovenska, aby sa vo svojej liečbe posunuli ďalej, prípadne ju skonzultovali s odborníkom, lekárom z fachu, ktorý sa danej oblasti venuje dlhoročne a má bohaté skúsenosti v praxi.

Ako neurochirurgická konzultácia prebieha?

Neurochirurgická konzultácia spočíva v zhodnotení MRI dokumentácie a RTG snímok pri ochoreniach chrbtice, resp. ochoreniach mozgu.  Štandardne pacient navštívi svojho neurológa, ten dá urobiť vyšetrenia a ak si to diagnóza vyžaduje, je indikovaná neurochirurgická konzultácia. Toto je najoptimálnejšia cesta, avšak, ak má pacient  bolesti a má záujem o konzultáciu aj bez absolvovaného neurologického vyšetrenia, môže sa na konzultáciu rovnako objednať. Vyšetrenia sa dajú prípadne následne doplniť, potom sa navrhuje patričná liečba.

 Kam sa môžete obrátiť?

 Ak potrebujete neurochirurgickú konzultáciu, môžete ju absolvovať v Nových Zámkoch! Iste oceníte starostlivosť a rady od pána primára MUDr. Martina Meliška. Pracuje na poprednom neurochirurgickom pracovisku na Slovensku – Neurochirurgickej klinike FNsP v Nových Zámkoch. K nemu sa môžete objednať aj na neurochirurgickú konzultáciu na Neurospinemed.sk.

Potrebujete ku konzultácii odporúčanie špecialistu?

Pri neurochirurgickej konzultácii od Neurospinemed.sk nepotrebujete odporúčania od špecialistov, resp. pacient môže požiadať o radu aj samostatne. Jednoducho sa na konzultáciu objednáte. Môžete, samozrejme, doniesť aj výsledky vyšetrení a dokumentáciu (MRI, RTG), ak ju máte vyhotovenú.

Po konzultácii sa v spolupráci s Neurochirurgickou klinikou v Nových Zámkoch dajú realizovať aj patričné operačné výkony, ak to bude potrebné. Konzultácia teda môže priniesť aj návrh ďalšieho postupu liečby.

Kedy je konzultácia vhodná?

Neurospinemed.sk sa špecializuje na komplexné neurochirurgické diagnózy:

  • ochorenia chrbtice (degeneratívne), či už krčnej, hrudnej, alebo driekovej
  • úrazy chrbtice
  • nádorové ochorenia chrbtice
  • rovnako aj nádorové ochorenia mozgu, ktoré vyžadujú operačné riešenie
  • herniácia medzistavcových platničiek

Najbežnejšími diagnózami a zákrokmi sú zrejme degeneratívne postihnutie krčnej a driekovej chrbtice, tzv. poškodenie, a operácie platničiek. Dnes sa niektoré z týchto operácií dajú realizovať už moderne, miniinvazívne, so skorým návratom pacienta do normálneho života.

Neurochirurgickú konzultáciu na Neurospinemed.sk si teda môže objednať každý, kto ju potrebuje, resp. má spomínané diagnózy alebo bolesti. V Nových Zámkoch už vám presne poradia, doplnia prípadné vyšetrenia a navrhnú patričnú liečbu. Pokiaľ teda máte podobné problémy aj vy, neváhajte hneď objednať konzultáciu na objednavky@neurospinemed.sk alebo +421 917 703 388.

Zdieľajte toto: